1. Preču atgriešana un apmaiņa.

1.1. Preču atgriešana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

1.2. Pircējs preces var atgriezt vienā no šiem veidiem:

1.2.1. Piegādājot ar savu transportu uz iepriekš saskaņotu Pārdevēja savākšanas punktu.

1.3. Pircējs ir atbildīgs par drošu preču pārvadāšanu. Ja preces tiek bojātas to atgriešanas laikā, Pārdevējam ir tiesības tās nepieņemt;

1.4. Atgrieztās preces tiek nodotas Pārdevējam pārbaudei. Atgriezto preču pārbaude notiek Pārdevēja izvēlētajā laikā, bet ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc preču atgriešanas Pārdevējam, Pircējam nepiedaloties pārbaudē;

1.5 Atgrieztās vai apmainītās preces atgriešanas izmaksas sedz Pircējs;

1.6. Izdevumus par neatbilstošu preču atgriešanu vai maiņu sedz Pārdevējs;

1.7. Pircējs var atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam, informējot Pārdevēju pa e-pastu info@topsale.lv, pievienojot produkta un/vai pakas fotoattēlus/ video un problēmas aprakstu. Ja prece tiek atdota neinformējot Pārdevēju pa norādītajiem kontaktiem - Pārdevējs patur tiesības preci nepieņemt;

1.8. Atgrieztai precei jābūt oriģinālā, tīrā iepakojumā, nesabojātai, neizmantotai un ar visu iepakojuma saturu, kādu Pircējs to saņēma, bez nekādām lietošanas pazīmēm preču izskatā (nebojātas etiķetes, nenoņemta aizsargplēve utt.);

1.9. Atgriežot kvalitatīvu preci, Pircējam tiek atgriezta pilna par preci apmaksātā naudas summa. Piegādes izmaksas Pircējam netiek atlīdzinātas;

1.10. Atgriežot nepareizi saņemto preci, Pārdevējs apņemas aizstāt šo preci ar nepieciešamo preci. Ja nepieciešamās preces nav pieejamas, nauda septiņu darba dienu laikā tiek atgriezta Pircējam uz Pircēja norādīto kontu, un Pārdevējs apņemas preces segt atgriešanas piegādes izmaksas. Pircējam ir jānodrošina nosacījumi preču saņemšanai Pārdevēja personālam vai kurjeram (jāizdrukā atgriešanas veidlapa);

1.11. Ja tiek atgriezta bojāta prece, Pārdevējs apņemas aizstāt bojāto preci ar analoģisko preci vai septiņu dienu laikā Pircējam atgriezt naudu;

1.12. Atgriežot preci, jāuzrāda papīra (drukāts) iegādes dokuments (bankas pārskaitījuma kopija, pasūtījuma kopija, čeks vai cits dokuments);

1.13. Ja Pircējs atdod preci iegādāto ar atlaidi, tiek atmaksāta summa, kas samaksāta par preci ar atlaidi;

1.14. Nauda par atgriezto preci tiek atgriezta Pircēja bankas kontā. Ja pircējs ir samaksājis par precēm ar nebankas pārskaitījumu, atdodot preces, jāiesniedz parakstīts lūgums atgriezt naudu uz savu personīgo bankas kontu.

2. Nobeiguma noteikumi.

2.1. Šie preču atgriešanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvija Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

2.2. Uz šiem noteikumiem attiecas Latvijas Republikas likumi. Visas domstarpības par šiem noteikumiem tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, domstarpības risina saskaņā ar Latvijas Republikas likumos noteikto kārtību.