1. Definīcijas

1.1. Pārdevējs - Latvijas Republikas valsts iestādes “Uzņēmumu reģistrs”, Juridisko personu reģistra Rīgas filiālē reģistrēta Juridiska persona SIA “Topsale”, juridiskās personas reģistrācijas numurs: 50203255191, reģistrētā adrese: Rīga, Katlakalna iela 9A, LV-1073.

1.2. TopSale.lv – internetveikals, pastāvot ar domēna vārdu www.TopSale.lv.

1.3. Pircējs – 1) aktīva fiziska persona, t.i. pilngadīga persona, kuras rīcībspēju neierobežo tiesas rīkojums; 2) nepilngadīgais vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kuram ir vecāku vai aizbildņa piekrišana, ja vien viņš nav emancipēts; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekšminēto personu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji.

1.4. Pārdevēja partneris - juridiska persona, kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus vietnē www.TopSale.lv, kā arī juridiskas personas, kuras tiek deleģētas Pircēja pasūtījuma izpildīšanai.

1.5. Personas dati - pircēja vārds, piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pircēja dzimums un vecums.

1.6. Noteikumi - šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā www.TopSale.lv.

1.7. Konts - Pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē TopSale.lv, kā rezultātā tiek izveidots konts, kurā tiek uzglabāti personas dati un pasūtījumu vēsture.

2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis noteikumus (izlasījis Noteikumus un atzīmējis izvēles rūtiņu blakus paziņojumam “Esmu izlasījis un piekrītu TopSale.lv noteikumiem”), tas ir Puses saistošs juridiskais dokuments, kurā atrunātas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču piegāde un atgriešana, pušu atbildība un citi nosacījumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā TopSale.lv.

2.2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Pircēji par visām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem, tiks informēti piesakoties vietnē www.TopSale.lv vai iegādājoties preces tur pirmo reizi pēc jauno noteikumu versijas stāšanās spēkā. Noteikumu jaunā versija stājas spēkā, kad tā tiek publicēta vietnē www.TopSale.lv. Iepirkties internetveikalā www.TopSale.lv ir tiesīgi tikai tie pircēji, kuri atbilst 1.3. Punktā minētajām prasībām. Apstiprinot noteikumus, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā TopSale.lv.

3. Personas datu aizsardzība

3.1. Piekrītu, ka manu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru apstrādā TopSale.lv veiktspējas analīzes nolūkos.

3.2. Es piekrītu, ka manu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un adresi Pārdevējs, izpildot pasūtījumu vai sniedzot citu pakalpojumu, var nodot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina piegādi vai citus Pircēja pasūtītus pakalpojumus;

3.3. tiesībaizsardzības institūcijām norisinās Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

3.4. Pircējam ir šādas tiesības:

3.4.1. zināt (būt informētam) par savu Personas datu apstrādi;

3.4.2. piekļūt saviem Personas datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti;

3.4.3. iegūt informāciju, no kādiem avotiem un kādi Personas dati ir savākti, kādam nolūkam tie ir apstrādāti, kuriem datu saņēmējiem iesniegti un pieejami vismaz pēdējo 1 (vienu) gadu;

3.4.4. pieprasīt labot, iznīcināt savus Personas datus vai apturēt Personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu likumu noteikumus, kas nav paredzēti Noteikumos;

3.4.5. nepiekrist Personas datu apstrādei, taču tādā gadījumā Pircējam nebūs iespējas iegādāties preces un / vai pakalpojumus interneta veikalā TopSale.lv.

3.5. Pircējs jau iepriekš piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības uzglabāt tā datus uz servera uz nenoteiktu laiku, ja Pircēja sniegtie dati ir (i) izmantoti nelikumīgai darbībai vai (ii) ir aizdomas par identitātes zādzību vai citu pārkāpumu, ko izmeklē attiecīgas tiesībaizsardzības iestādes, (iii) ja Pārdevējs ir saņēmis sūdzības, kas attiecas uz attiecīgo Pircēju, vai ja Pārdevējs ir pamanījis attiecīgā Pircēja noteikumu pārkāpumus, vai (iv) citiem likumīgiem mērķiem, lai saglabātu Personas datus.

3.6. Saskaņā ar Noteikumu 10.2.2., 10.3.3. Un 10.4.3. punktu Pārdevējam, akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” darbiniekam vai kurjerdienestam ir pienākums iepazīties ar iesniegtajiem Pircēja personu apliecinošs dokumentiem un tajā esošie Pircēja dati tiek izmantoti tikai personas identitātes noteikšanai.

3.7. Ja Pircējs vēlas pasūtīt e-veikalā TopSale.lv piedāvātos Pārdevēja partnera pakalpojumus, viņam jādod piekrišana Pircēja norādīto Personas datu nodošanai attiecīgajam Pārdevēja partnerim (datu saņēmējam) pasūtīto pakalpojumu sniegšanas nolūkā.

3.8. Lai Pircējam sniegtu pilnvērtīgus e-veikala TopSale.lv pakalpojumus, Pārdevējs Pircēja datorā (ierīcē) saglabā informāciju - sīkdatnes. Saglabāto informāciju Pārdevējs izmanto, lai identificētu Pircēju kā iepriekšēju TopSale.lv tiešsaistes veikala apmeklētāju, uzglabātu informāciju par pircēja iepirkumu grozā ievietotajiem pirkumiem, apkopotu tiešsaistes veikala TopSale.lv statistiku. Pircējam ir iespēja apskatīt, kādu informāciju (sīkdatnes) Pārdevējs reģistrē, un tas var izdzēst daļu vai visas reģistrētās sīkdatnes. Pircējam ir arī tiesības nepiekrist informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanai un lietošanai savā datorā (ierīcē), taču tādā gadījumā noteiktas TopSale.lv tiešsaistes veikala funkcijas viņam var nebūt pieejamas. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt ierakstīt informāciju savā datorā (ierīcē). Pircējs var jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, mainot sava tīmekļa pārlūka iestatījumus vai sazinoties ar Pārdevēju, izmantojot TopSale.lv internetveikalā norādītās kontaktpersonas.

3.9. Jebkuru pieprasījumu vai norādījumus, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski vienā no šiem veidiem: 1) iesniedzot šādu pieprasījumu vai norādījumus tieši Pārdevējam uz adresi J. Jablonskio g. 4, Anykščiai, 2) nosūtot šādu pieprasījumu vai rīkojumu pa pastu uz adresi, kas norādīta šajā Noteikumu punktā, vai pa e-pastu info@TopSale.lv no Noteikumu 3.2. punktā minētās jūsu e-pasta adreses. Pēc šāda pieprasījuma vai norādījuma saņemšanas no Pircēja, Pārdevējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniedz Pircējam rakstisku atbildi un veic vai atsakās veikt pieprasījumā norādītās darbības.

4. Preču pasūtīšana, pirkšanas - pārdošanas tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

4.1. Pircējs var pasūtīt preces tiešsaistē vietnē TopSale.lv divos veidos:

4.1.1. reģistrējoties vietnē www.TopSale.lv (ievadot savu lietotājvārdu un paroli);

4.1.2. Nereģistrējoties www.TopSale.lv.

4.2. Pasūtot preces vienā no Noteikumu 4.1. punktā minētajiem veidiem, Pircējam attiecīgajos informācijas laukos, ko nodrošina Pārdevējs, jānorāda savi personas dati, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese, papildus iespējams norādīt arī dzimumu un vecumu. Pircējs piekrīt, ka viņa norādītajai e-pasta adresei un tālruņa numuram tiek sūtīti informatīvie ziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma izpildīšanai. Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja personas dati vai to daļa tiks nodota Pārdevēja partneriem (datu apstrādātājiem), lai pareizi izpildītu pasūtījumu un / vai sniegtu pasūtītos pakalpojumus.

4.3. Kopš brīža, kad Pircējs ir izvēlējies iegādājamo preci (-es) un iepirkumu grozā noklikšķinājis uz saiti “Maksāt”, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir izveidojušās likumīgas pirkšanas-pārdošanas attiecības.

4.4. Katrs Pircēja pasūtījums tiek glabāts TopSale.lv datu bāzē.

4.5. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs apliecina, ka piekrīt, ka pasūtītās (-o) preces (-ču) instrukcijas latviešu valodā tiek nodrošinātas Noteikumu 3.2. Punktā noteiktajā kārtībā, nosūtot aktīvu saiti Pircējam. Atsauce tiks nosūtīta, kad pasūtījums tiks apstiprināts.

5. Pircēja tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces un pasūtīt pakalpojumus interneta veikalā TopSale.lv šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pasūtot pakalpojumus, Pircējam var tikt piemēroti Pakalpojuma noteikumi, kurus nosaka Pārdevēja partneri.

5.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.3. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces Noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.4. Pircējam ir arī citas kā šajos noteikumos noteiktās tiesības.

6. Pircēja saistības

6.1. Izmantojot TopSale.lv e-veikalu, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus, citus noteikumus un nosacījumus, kas skaidri noteikti tiešsaistes veikalā, un nepārkāpt Latvijas Republikas likumdošanu.

6.2. Reģistrējoties vietnē www.TopSale.lv vai izmantojot tiešsaistes veikalu TopSale.lv bez reģistrācijas, Pircējs apņemas pārliecināties, ka sniegtā informācija un Personas dati nav maldinoši vai nepareizi.

6.3. Ja mainās reģistrētā Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie personas dati, Pircējs apņemas tos nekavējoties atjaunināt.

6.4. Pircējs apņemas saudzēt sava konta pieslēgšanās informāciju, nenodot to trešajām personām un neļaut trešajām personām uzzināt un izmantot Pircēja pieteikšanās datus. Pircējs saprot, ka tas ir tieši atbildīgs par zaudējumiem, kas saistīti ar neatļautu Pircēja konta izmantošanu, ja Pircējs nav aizsargājis savu pieslēgšanās informāciju un ir tie ir tapuši zināmi / vai pieejami trešajām personām.

6.5. Ja Pircēja pieteikšanās informācija kļuvusi zināma trešajām personām, Pircējam vienas darba dienas laikā par to nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam.

6.6. Pircējs apņemas reģistrēties vietnē www.TopSale.lv tikai vienu reizi, neveidojot vairāk par vienu kontu, ja vien Pircēja konta pieteikšanās informācija nav kļuvusi zināma trešajām personām.

6.7. Kad Pircēja konta pieteikšanās informācija ir kļuvusi zināma trešajām personām, Pārdevējs šādu kontu iznīcina un piešķir pircējam tiesības izveidot jaunu kontu.

6.8. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītajām precēm un jāpieņem tās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Izvēloties izņemt preces Pārdevēja savākšanas punktā, Pircējam tās ir jāizņem izvēlētajā savākšanas vietā Noteikumos noteiktajos termiņos.

7. Pārdevēja tiesības

7.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt vai apturēt vietnes www.TopSale.lv funkcijas, mājas lapā esošo elementu izkārtojumu, pārtraukt noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas.

7.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt TopSale.lv tiešsaistes veikala darbību.

7.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt TopSale.lv e-veikalā sniegto pakalpojumu apjomu vai sniegšanas veidu, apturēt, pārtraukt pakalpojumu vai daļēju to sniegšanu, iekasēt maksu par pakalpojumiem vai daļu pakalpojuma.

7.4. Pārdevējam ir tiesības iestatīt un mainīt iepirkumu groza minimālo izmēru, t.i. Minimālo summu, par kuru Pircēja pasūtījums tiks izpildīts. Šī summa ir redzama, aplūkojot iepirkumu grozu.

7.5. Ja Pircējs mēģina apdraudēt www.TopSale.lv vietnes stabilitāti vai drošību, vai nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot, vai apturēt Pircēja piekļuvi www.TopSale.lv vietnei, vai, izņēmuma gadījumos, anulēt Pircēja kontu.

7.6. Pārdevējs ir tiesīgs atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma, ja Pircējs, izvēloties vienu no Noteikumu 9.2.1. Vai 9.2.2. Punktā norādītajiem maksāšanas veidiem, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

7.7. Kad Pircējs izvēlas Noteikumu 9.2.3. Punktā paredzēto maksājuma veidu - ar skaidru naudu preču piegādes brīdī, Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto e-pasta adresi, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma, ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas Pārdevējam nav izdevies sazināties ar Pircēju.

7.8. Pārdevējs var vienpusēji atcelt pasūtījumu, mutiski vai rakstiski paziņojot Pircējam, apstākļos, kad tas nespēj izpildīt pasūtījumu. Ja Pircējs ir samaksājis par precēm, Pārdevējs naudu pircējam atgriež 5 darba dienu laikā.

8. Pārdevēja saistības

8.1. Pārdevējs apņemas dot iespēju Pircējam izmantot TopSale.lv e-veikala sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šiem noteikumiem un noteikumiem, kas minēti internetveikalā.

8.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz tā personisko informāciju, t.i. Pircēja personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Noteikumu 3. nodaļu un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

8.3. Informēt Pircēju par izmaiņām, kas norādītas Noteikumu 7.1. - 7.4. punktos.

8.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 9. sadaļā minētajiem nosacījumiem.

8.5. Pārdevējs apņemas pieņemt Pircēja atgrieztās preces saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti Noteikumu 11. sadaļā.

8.6. Ja Pārdevējs nozīmīgu apstākļu dēļ nespēj piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt Pircējam analoģisku vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt preci, kas tika piedāvāta kā analogs vai līdzīga, Pārdevējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikta priekšapmaksa, un atcelt pasūtījumu.

9. Preču cenas, apmaksas nosacījumi un termiņi

9.1. Preču cenas TopSale.lv e-veikalā un veiktais pasūtījums ir norādītas eiro, ieskaitot tajā laikā spēkā esošo PVN likmi.

9.2. Pircējs var apmaksāt pasūtītās preces vienā no šiem veidiem:

9.2.1. izmantojot internetbankas pakalpojumus;

9.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

9.2.3. ar skaidru naudu vai bankas karti piegādes / ierašanās brīdī;

9.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm vai kad pasūtījums ir izpildīts (ja Pircējs ir izvēlējies Noteikumu 9.2.3. Punktā noteikto maksājuma veidu, tiek izveidots preču nosūtījums un tiek aprēķināts preču piegādes termiņš).

9.4. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka pirkuma dokumenti - rēķini, kas vienlaikus ir arī preču garantijas taloni - tiek saņemti elektroniski uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz preču piegādes brīdim. Rēķinos norāda izvēlētās preces, to daudzumu, piešķirtās atlaides, preču galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus, un visu citu grāmatvedības likumdošanas prasīto informāciju.

9.5. Pircējs un pārdevējs vienojas, ka pēc tam, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un Pārdevējs to apstiprina, preču cena var mainīties, pamatojoties uz objektīviem faktoriem, kas ietekmē preču cenu, piemēram, preču pašizmaksas pieaugumu, informācijas sistēmu tehnisko kļūdu, papildus pārdošanas un piegādes izmaksas (LT CK 6.313. panta 7.p.). Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, paziņojot par to Pārdevējam 7 (septiņu) darba dienu laikā. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā tiek atmaksāti visi pircēja samaksātie maksājumi.

10. Preču piegāde

10.1. Pasūtot preci, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kas norādīti Noteikumu 10.2. – 10.5. punktos. Piegādes nosacījumi un cenas ir pieejamas vietnē www.TopSale.lv

10.2. Ja pasūtītājs pasūtīšanas laikā pircēju izvēlas piegādi uz mājām:

10.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

10.2.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Preču pieņemšanas laikā ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jauna vadītāja apliecība). Ja Pircējs preces pats nepieņem un preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas pret Pārdevēju par preču piegādi un nodošanu nepareizajai personai.

10.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

10.2.4. Preču piegādes pakalpojums neietver pasūtīto preču uznešanu mājās - šis pakalpojums pircējam jāpasūta, noslēdzot atsevišķu vienošanos.

10.3. Ja Pircējs pasūtīšanas laikā izvēlas preces izņemt Pārdevēja savākšanas punktos:

10.3.1. Pasūtītās preces ir jāsaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu vai tālruni ir informējis Pircēju, ka preces var izņemt no to savākšanas punkta.

10.4. Preces var izņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas laikā. Saņemot preces, Pārdevēja darbiniekam ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (ID karte, pase vai jauna parauga vadītāja apliecība).

10.5. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti preces aprakstos. Šie nosacījumi ir orientējoši un neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējam nav nepieciešamo preču noliktavā, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Piekrītot šiem noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem un citiem noteikumiem.

10.6. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja puses atkarīgu apstākļu dēļ.

10.7. Preču piegādes laikā, Pircējs kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi pārbauda sūtījuma un preces (-u) stāvokli un paraksta piegādes-pieņemšanas dokumentu. Kad Pircējs ir saņēmis sūtījumu, sūtījums tiek uzskatīts par nodotu labā stāvoklī, bez trūkumiem un bez preces (-ču) sastāva neatbilstībām, kas var tikt konstatētas preču ārējās pārbaudes laikā. Pamanījis, ka iesniegtās pakas iepakojums ir sabojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), prece (-s) ir sabojāta (-as) un / vai prece (-es) nav / nav pareizi samontēta, pircējam tas ir jāatzīmē pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē sastādot ziņojumu par pārkāpumiem / neatbilstībām brīvā formā. Ja Pircējs neveic šādas darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču defektiem, ja šādi trūkumi nav radušies rūpnīcas defektu vai Preču komplekta defektu dēļ un ja šādus defektus var noteikt, veicot Preču ārēju pārbaudi.

10.8. Ja Pircējs preces nesavāc noteiktajā termiņā vai nesniedz preces Pircējam saskaņā ar Noteikumu 10.2 - 10.5 punktiem un Pircējs ir samaksājis par precēm, pārstāvji sazinās ar Pircēju par citu piegādes laiku un / vai veidu. Ja Pircējs preces joprojām nesavāc vai tās nepiegādā, šādas preces tiek atdotas Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts un Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda.

10.9. Ja Pircējs preces nesavāc noteiktajā termiņā vai tās nenogādā Pircējam saskaņā ar Noteikumu 10.2. – 10.5. Punktu un Pircējs nav samaksājis par precēm, šādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam un pasūtījums tiek atcelts.

11. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

11.1. Katras TopSale.lv pārdotās preces īpašības tiek norādītas katras preces aprakstā.

11.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preces Interneta veikalā to lieluma, formas, krāsas vai citu parametru dēļ var neatbilst faktiskajam preču lielumam, formai, krāsai vai citiem preču parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ. Pircējam ieteicams izlasīt preces aprakstu.

11.3. Pārdevējs atsevišķa tipa precēm norāda noteikta laika kvalitātes garantiju, kuru termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šo preču aprakstos.

11.4. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un nemaina patērētāju tiesības, uz kurām, iegādājoties preces, attiecas normatīvie akti.

11.5. Pārdevējs nesniedz garantijas pakalpojumus, Pircējs pie katra individuāla gadījuma tiek nosūtīts uz garantijas pakalpojuma sniedzēja centru.

11.6. Uz informāciju, kas atrodas informācijas nesējos, garantija neattiecas. Datu zaudēšanas vai atjaunošanas izmaksas netiek segtas.

11.7. Ja likumos noteikts īpašs lietošanas termiņš konkrētām precēm, Pārdevējs apņemas pārdot šādas preces Pircējam tādā veidā, lai dotu viņam reālu iespēju izmantot šādas preces līdz derīguma termiņa beigām.

12. Preču atgriešana un nomaiņa

12.1. Tiesības atteikt pirkšanas-pārdošanas pasūtījumu

12.1.1. Pircējam ir tiesības atteikt preču pirkšanas-pārdošanas pasūtījumu, izņemot šādu iemeslu dēļ:

12.1.1.1. audio un / vai video (fonogrammas, audiovizuālie ieraksti utt.) iegāde uz jebkura video vai audio nesēja, datorprogrammu iegāde, kur Pircējs ir sabojājis iepakojuma drošības marķējumus;

12.1.1.2. avīžu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu iegāde;

12.1.1.3. dāvanu kuponu tirdzniecība;

12.1.1.4. preces, kas ir izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami pielāgotas tam vai kuras pēc savas būtības nevar atdot Pircējam preču pazaudēšanas dēļ, ātri bojājas vai tām beidzas derīguma termiņš.

12.1.2. Pircējam jāpaziņo par pasūtījuma atcelšanu 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces piegādes vai saņemšanas dienas. Paziņojums jānosūta pa e-pastu info@TopSale.lv, obligāti norādot atgriežamās preces. Pārdevējs nodrošina iespēju preces atgriezt bez maksas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņošanas dienas.

12.1.3. Pircējs var izmantot Noteikumu 12.1.1. punktā noteiktās tiesības tikai tad, ja prece nav sabojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies vai tā nav izmantota.

12.1.4. Visām atpakaļ nosūtītajām precēm jāpievieno oriģinālās etiķetes, aizsargmaisi un oriģinālais iesaiņojums.

12.1.5. Vienlaikus jāatdod visas bezmaksas dāvanas, kas tika piegādātas kopā ar iegādāto preci.

12.1.6. Ja Pircējs ir iegādājies preču paketi TopSale.lv e-veikalā un vēlas atcelt pasūtījumu noteiktai (-ām) precei (-ēm) saskaņā ar tiesībām, kas paredzētas Noteikumu 12.1.1. Punktā, viņam ir jāatdod Pārdevējam visa preču partija, Šajā gadījumā Pircējs var izmantot Noteikumu 12.1.1. Punktā paredzētās tiesības tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Gadījumā, ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 12.1.3. Punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt visu atpakaļ nosūtīto preci.

12.1.7. Nauda pircējam tiek atgriezta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad preces saņem TopSale.lv.

12.1.8. Par precēm, kas iegādātas no TopSale.lv partneriem, Pircējam jāpiesakās tieši pie konkrētā partnera, no kura prece tika iegādāta.

12.2. 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu naudas atdošanas garantija.

12.2.1. Pircējam ir tiesības uz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu naudas atdošanas garantiju, ja visas atgrieztās preces ir ar oriģinālām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un oriģinālo iesaiņojumu, vienreizējais preču iesaiņojums nav bojāts, t.i. preces nav zaudējušas to izskatu kopš pārdošanas brīža.

12.2.2. Pircējam jāpaziņo par nodomu izmantot 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu naudas atdošanas garantiju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc preces piegādes vai saņemšanas. Paziņojums jānosūta pa e-pastu info@TopSale.lv norādot atgriežamās preces.

12.2.3. Ja paziņojums tiek sniegts 7 (septiņu) darba dienu laikā no piegādes dienas, tiek piemēroti Noteikumu 12.1. punkta noteikumi.

12.2.4. Ja paziņojums tiek iesūtīts pēc 7 (septiņām) darba dienām, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piegādes dienas, Pircējs sedz visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preces atgriešanu. Jebkurā gadījumā prece ir jāatdod vietnei TopSale.lv 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piegādes vai saņemšanas dienas.

12.2.5. Pircējs var izmantot Noteikumu 12.2.1. Punktā noteiktās tiesības tikai tad, ja prece nav sabojāta vai nav būtiski mainījusi tās izskatu, kā arī nav izmantota.

12.2.6. Visas bezmaksas dāvanas, kas tika piegādātas kopā ar iegādāto preci, ir jāatdod atgriežot preci.

12.2.7. Gadījumā, ja Pircējs iegādājas preču komplektu TopSale.lv e-veikalā un vēlas atcelt noteiktas preces (-ču) pirkšanas-pārdošanas pasūtījumu saskaņā ar Noteikumu 12.2.1.punktā noteiktajām tiesībām, viņam viss preču komplekts jāatdod Pārdevējam. Gadījumā, ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 12.2.5. Punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt visu atpakaļ nosūtīto preci.

12.2.8. Preces jāatdod Pārdevējam uz adresi, kuru Pārdevējs ir norādījis Pircējam nosūtītajā elektroniskajā ziņojumā, kas apstiprina preču atgriešanu.

12.2.9. Atdodot preces atpakaļ, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiesaiņo prece, lai tā netiktu sabojāta sūtīšanas laikā. Pārdevējs neatmaksās naudu par precēm, kas tika sabojātas sūtīšanas laikā. Pārdevējs neatbild par pakām, kas nosūtītas nepareizi iesaiņojot, norādot nepareizu adresi, vai pazaudētas/sabojātas sūtīšanas laikā.

12.2.10. Nauda pircējam tiek atgriezta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņem preci.

12.2.11. Par precēm, kas iegādātas no TopSale.lv partneriem, Pircējam jāvēršas tieši pie konkrētā partnera, no kura prece tika iegādāta.

12.2.12. Noteikumu 12.2.1. Punktā norādīto garantiju nevar izmantot, ja ir pasūtītas šādas preces:

12.2.12.1. dāvanu kuponi;

12.2.12.2. Apakšveļa, naktskrekli, pidžamas, zeķubikses, zeķes, puszeķes;

12.2.12.3. Zīdaiņu apģērbi;

12.2.12.4. Rotaļlietas, preces bērniem, zīdaiņu rotaļlietas, zīdaiņu kopšanas līdzekļi;

12.2.12.5. Preces, kas ir izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami pielāgotas tam, vai kuras pēc savas būtības nevar tikt atgrieztas, ātri bojājas vai tām beidzas derīguma termiņš;

12.2.12.6.N-18 asortimenta preces.

12.3. Preču atgriešana un nomaiņa pēc nekvalitatīvu preču iegādes

12.3.1. Pārdoto preču nepilnības tiek novērstas, sliktas kvalitātes preces tiek aizstātas, atgrieztas saskaņā ar ekonomikas ministra 2001. Gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 "Par preču atgriešanas un aizstāšanas noteikumu apstiprināšanu" un preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, kas apstiprināti ar ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258 “Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, izmantojot attālinātu saziņu”.

12.3.2. Ja Pircējs ir iegādājies preces ar neatbilstošu kvalitāti vai, ja preces pirkšanas laikā tām ir trūkumi vai tās neatbilst ražotāja norādītajām specifikācijām, Pircējs preces atdod atpakaļ uz Pārdevēja norādīto adresi un drīkst pieprasīt:

12.3.2.1. preču ražošanas defekti tiek novērsti un, ja tas nav iespējams, preces tiek aizstātas ar tām pašām vai līdzīgām precēm;

12.3.2.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu;

12.3.2.3. Pārdevējs saprātīgā termiņā novērš Preču trūkumus vai atlīdzina Pircējam izmaksas par to novēršanu, ja ir trūkumi;

12.3.2.4. atmaksāt samaksāto cenu un atcelt pasūtījumu;

12.3.3. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 12.3.2 punktā. Pircējam, atgriežot preci, ir jāpaziņo par savu izvēli. Ja Pārdevējam nav iespējas realizēt 12.3.2. Punktā noteikto metodi, pārdevējs piedāvā alternatīvu metodi, kas minēta 12.3.2. Punktā. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto tiesību aizstāvēšanas metodi.

12.3.4. Lai pircējs varētu atgriezt preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

12.3.4.1. Jāpaziņo pārdevējam pa e-pastu info@TopSale.lv, e-pastā norādot atgriežamās preces;

12.3.4.2. jāuzrāda preču pirkuma dokumentu, garantijas talonu (ja tas ir izsniegts);

12.3.4.3. jāiesniedz iesniegums brīvā formā.

12.3.5. Pircējs var izmantot tiesības atgriezt preces, kas neatbilst kvalitātes prasībām, 7 (septiņu) darba dienu laikā no preču piegādes vai saņemšanas dienas, ja vien preces garantijas talonā nav paredzēts ilgāks garantijas laiks.

12.3.6. Visas bezmaksas dāvanas, kas tika piegādātas kopā ar iegādāto preci, ir jāatdod reizē ar atgriežamo preci.

12.3.7. Ja Pircējs ir iegādājies preču komplektu TopSale.lv e-veikalā un viens vai viss komplekts neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējam viss preču komplekts ir jāatdod Pārdevējam. Ja kāda no komplektā esošajām precēm ir bojāta tādā veidā, kā minēts Noteikumu 12.3.14. punktā, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt visu atpakaļ nosūtīto preci.

12.3.8. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atdotās preces, ja Pircējs neievēro noteikumos minēto preču atgriešanas kārtību.

12.3.9. Pircējam ir jāmaksā par preču piegādi un preču atgriešanas izmaksām, ja viņam ir uzrādītas preces, kas atbilst aprakstiem. Ja Pircējs ir saņēmis nekvalitatīvas preces, Pārdevējs aizvieto Preci ar labas kvalitātes preci vai savāc Preces no Pircēja uz sava rēķina. Ja Pircējs nosūta bojātu preci bez iepriekšēja paziņojuma un vienošanās, par izmaksu segšanu, kas radušās preču nosūtīšanas brīdī, tiek uzskatīts Pircēja pienākums, un Pārdevējs patur tiesības neatmaksāt pircējam piegādes izmaksas, ja vien nav panākta cita vienošanās.

12.3.10. Preces tiek atgrieztas Pārdevējam uz adresi, kuru Pārdevējs ir norādījis Pircējam nosūtītajā elektroniskajā ziņojumā, kas apstiprina Preču atgriešanu.

12.3.11. Atdodot preces, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un pienācīgi jāiesaiņo prece, lai tā netiktu sabojāta sūtīšanas laikā. TopSale.lv neatmaksās preces, kas tika sabojātas sūtīšanas laikā. TopSale.lv neatbild par priekšmetiem, kas nosūtīti nepareizi iesaiņotā, nepareizi norādītā adresē, vai ja sūtījuma laikā preces ir pazaudētas vai sabojātas.

12.3.12. Nauda pircējam tiks atgriezta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad preces saņēmis Pārdevējs TopSale.lv.

12.3.13. Par precēm, kas iegādātas no TopSale.lv partneriem, Pircējam jāvēršas tieši pie konkrētā partnera, no kura preces tika iegādātas.

12.3.14. Netiek atgriezta nauda par precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (ķīmiskas vielas, ūdens, atklāta uguns, augsta temperatūra, asi priekšmeti utt.), vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai preces ir nepareizi izmantotas vai lietotas tām neparedzētiem nolūkiem .

12.4. Preču atgriešana un aizstāšana

12.4.1. Ja Pircējam ir piegādātas nepareizas preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, pa e-pastu jāinformē Pārdevējs pa e-pastu info@TopSale.lv. Pārdevējs apņemas uzņemt šādas preces un aizstāt tās ar piemērotām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav pasūtītas preces, viņš atmaksā Pircējam samaksāto naudu par preci (-ēm). Nauda pircējam tiks atgriezta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preču saņemšanas TopSale.lv.

12.4.2. Ja pircējam nepatīk nopirkto preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai pilnīgums, preces tiek atgrieztas saskaņā ar ekonomikas ministra 2001. gada 29. Jūnija rīkojumu. 29. Nr. 217 "Atgriešanas un aizvietošanas noteikumu apstiprināšana", kas apstiprināti ar atgriešanas un apmaiņas noteikumiem. Pircējam ir tiesības atgriezt visas preces, kas nav iekļautas šajā sarakstā:

12.4.2.1. Parfimērijas, kosmētikas vai tualetes piederumi;

12.4.2.2. Fotografēšanas un kinematogrāfijas preces;

12.4.2.3. audumi;

12.4.2.4. Paklājveida grīdas segumi,, izņemot paklājus un tepiķīšus;

12.4.2.5. adīta vai tamborēta vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakšveļa;

12.4.2.6. zīdaiņu apģērbs;

12.4.2.7. zeķubikses, zeķes, puszeķes un tamlīdzīgi izstrādājumi;

12.4.2.8. šūti, adīti vai tamborēti vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu krekli, naktskrekli, pidžamas un tamlīdzīgi izstrādājumi;

12.4.2.9. krūšturi, jostas, korsetes un tamlīdzīgi izstrādājumi;

12.4.2.10. pērles, dārgakmeņi, dārgmetāli un to izstrādājumi, izņemot bižutēriju;

12.4.2.11. mašīnas un mehāniskās ierīces;

12.4.2.12. elektriskas mašīnas un aparāti, skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas ierīces, kā arī televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas ierīces;

12.4.2.13. sauszemes transporta līdzekļi;

12.4.2.14. kuģi, laivas un peldošās konstrukcijas;

12.4.2.15. optiski, foto, kinematogrāfiski, mērīšanas, pārbaudes, medicīniski vai ķirurģiski instrumenti un aparāti;

12.4.2.16. pulksteņi;

12.4.2.17. mūzikas instrumenti;

12.4.2.18. pistoles un munīcija;

12.4.2.19. Mēbeles, gultas piederumi, apgaismes piederumi;

12.4.2.20. Rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus.

12.4.3. 12.4.2. Punktā noteiktajā gadījumā Pircējam jāpaziņo par preču atgriešanu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes vai saņemšanas dienas. Nosūtot ziņojumu pa e-pastu info@TopSale.lv un norādot atgriežamās preces.

12.4.4. Pircējs var izmantot Noteikumu 12.4.2. Punktā paredzētās tiesības tikai tad, ja preces nav sabojātas vai nav būtiski mainījušas savu izskatu vai bijušas izmantotas.

12.4.5. Visām atpakaļ nosūtītajām precēm jābūt ar oriģinālajām etiķetēm, aizsargmaisiem un oriģinālajā iepakojumā.

12.4.6. Visas bezmaksas dāvanas, kas piegādātas kopā ar nopirktajām precēm, ir jāatgriež reizē ar atgriežamo preci.

12.4.7. Ja Pircējs ir iegādājies preču komplektu TopSale.lv tiešsaistes veikalā un cenšas atgriezt vienu komplekta daļu 12.4.2. Punktā norādīto iemeslu dēļ, Pircējam ir jāatgriež viss preču komplekts Pārdevējam. Ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 12.4.2. Punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt visu atgriežamo preci.

12.4.8. Pircējam preces jāatdod tieši uz Pārdevēja adresi, kuru Pārdevējs ir norādījis Pircējam nosūtītajā elektroniskajā ziņojumā, kas apstiprina preču atgriešanu.

12.4.9. Atdodot preces atpakaļ, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiesaiņo prece, lai tā netiktu sabojāta sūtīšanas laikā. TopSale.lv neatmaksās naudu par precēm, kas sabojātas nosūtīšanas laikā. TopSale.lv neatbild par priekšmetiem, kas ir nosūtīti nepareizi iesaiņotā, nepareizi norādītā adresē, vai ja sūtījuma laikā preces ir pazaudētas vai sabojātas.

12.4.10. Pēc preču saņemšanas Pārdevējs apņemas tās aizstāt ar identiskām precēm. Ja Pārdevējam nav nomaiņai piemērotas preces, viņš atmaksās Pircējam par preci samaksāto naudu. Nauda pircējam tiks atgriezta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preču saņemšanas TopSale.lv.

12.4.11. Par precēm, kas iegādātas no TopSale.lv partneriem, Pircējam jāvēršas tieši pie konkrētā partnera, no kura prece tika iegādāta.

13. Atbildība

13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto Personas datu pareizību. Ja pircējs iesniedz nepareizus vai kļūdainus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par to sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešus zaudējumus.

13.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot TopSale.lv e-veikalu.

13.3. Reģistrēts pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un / vai pārsūtīšanu trešajām personām. Ja TopSale.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas piesakās tiešsaistes veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

13.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas no tā, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un viņa saistības, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, kaut arī viņam ir dota šāda iespēja.

13.5. Ja Pārdevēja e-veikalā TopSale.lv tiek nodrošinātas saites uz citām trešo personu vietnēm, Pārdevējs negarantē, ka informācija, kuru var apskatīt, noklikšķinot uz šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Trešās puses ir atbildīgas par sniegtās informācijas saturu, precizitāti, pilnīgumu un precizitāti. Pārdevējam nav pienākuma pārbaudīt nosūtīto vai glabāto ārējo informāciju vai atklāt jebkādas prettiesiskas darbības.

13.6. Pārdevējs neatbild par saistību izpildi starp Pircēju un Pārdevēja partneriem, kuru preces vai pakalpojumus Pircējs pasūta, izmantojot tiešsaistes veikalu TopSale.lv.

13.7. Zaudējumu gadījumā, kas saistīti ar Pirkuma pasūtījuma neizpildi vai nepareizu izpildi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus.

14. Pārdevēja izmantotie mārketinga rīki

14.1. Pārdevējs var ierosināt dažādas akcijas vai spēles TopSale.lv e-veikalā.

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji bez paziņojuma mainīt vai atcelt akciju un spēļu noteikumus.

15. Informācijas apmaiņa

15.1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus, kā norādīts 3.2.punktā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, ko nodrošina Pircējs.

15.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus uzdod, izmantojos kontaktinformāciju, kas norādīta Pārdevēja tiešsaistes veikala sadaļā “Kontakti”.

16. Noslēguma noteikumi

16.1. Šie noteikumi tiek izstrādāti saskaņā ar Latvijas  Republikas tiesību aktiem.

16.2. Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem, regulē Latvijas Republikas likumi.

16.3.Visas domstarpības, kas rodas šo noteikumu izpildes laikā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā netiek panākta vienošanās, strīdus izšķir saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.